Smile

Follower List - Join my blog clik here

Friday, 14 September 2012

ISTERI nusyuz

ISTERI berhak mendapat nafkah apabila hidup bersama suami dan ketika tempoh iddah sekiranya berlaku perceraian. Bagaimanapun, apabila isteri itu menjadi nusyuz, dia tidak lagi berhak mendapat nafkah wajib. 

Perbuatan nusyuz adalah enggan dengan secara tidak berpatutan menurut kemahuan atau perintah sah suami. Ini termasuk menjauhi diri daripada suami, meninggalkan rumah suaminya bertentangan dengan kemahuan suami dan enggan berpindah bersama suami ke rumah atau tempat lain (Akta Undang-Undang Keluarga Islam WP 1984). 

Semua itu tidak melayakkan isteri mendapat nafkah kerana ingkar dalam mentaati suami.

No comments:

Post a comment