Smile

Follower List - Join my blog clik here

Thursday, 28 June 2012

sagahayat: MATI HIDUP SEMULA

sagahayat: MATI HIDUP SEMULA: Mati hidup semula. Bibi Aisha masih hidup untuk menceritakan pengalamannya dipotong telinga dan hidung serta ditinggalkan di sebuah gurun ya...