Smile

Follower List - Join my blog clik here

Monday, 7 May 2012

~Al-Humazah 104~


1~Kecelakaan besar bagi tiap-tiap pencaci, pengeji,
2~Yang mengumpulkan harta dan berulang-ulang menghitung kekayaannya
3~Ia menyangka bahawa hartanya itu dapat mengekalkannya (dalam dunia ini)!
4~Tidak! Sesungguhnya dia akan dicampakkan ke dalam “Al-Hutamah”.
5~Dan apa jalannya engkau dapat mengetahui, apa dia “Al-Hutamah” itu?
6~(Al-Hutamah) ialah api Allah yang dinyalakan (dengan perintahNya), -
7~Yang naik menjulang ke hati
8~Sesungguhnnya api neraka itu ditutup rapat atas mereka.
9~(Mereka terikat di situ) pada batang-batang palang yang melintang panjang.

No comments:

Post a comment