Smile

Follower List - Join my blog clik here

Tuesday, 10 April 2012

Patuh Kepada Pemimpin

Abu Hurairah menceritakan bahawa Rasullullah pernah berkata:
"Selepas peninggalanku akan muncul pemimpin-pemimpin. Antara pemimpin-pemimpin ini, terdapat mereka yang baik dan ada juga yang jahat. Taati dan patuhi pemimpin-pemimpin ini selagi mereka mengarahkan perkara yang benar. Solat dibelakang mereka. Sekiranya pemimpin ini melakukan kebaikan, ganjarannya bagi kamu semua dan bagi pemimpin tersebut. Tetapi sekiranya, pemimpin melakukan keburukan, kalian tetap mendapat ganjaran dan pemimpin tersebut mendapat dosa." (Direkodkan oleh at-Tobari dalam buku Al-Ausath)

Intisari: 
  • Peringatan Rasullullah mengenai sikap pemimpin-pemimpin selepasnya, ada yang baik dan ada pula yang zalim.
  • Setiap orang islam wajin mentaati pemimpin yang menyuruh mereka melakukan kebaikan dan kebenaran.
  • Seorang pemimpin Muslim seharusnya menjadi imam solat kepada rakyatnya.
  • Pemimpin perlu menunjukkan teladan yang baik dalam ibadah dengan mengetuai atau menyertai aktiviti-aktiviti ibadah.
  • Rakyat bertanggungjawab memilih pemimpin yang adil dan baik, kerana setiap kebaikan yang dilakukan oleh pemimpin ini, rakyatnya juga mendapat ganjaran pahalanya.
  • Setiap undi yang digunakan oleh rakyat bagi memilih pemimpin akan dipertanggungjawabkan keatasnya.
  • Rasullullah saw menenangkan perasan rakyat yang berada di bawah pemerintah yang zalim dan jahat. Ini kerana, rakyat tidak akan dipertanggungjawabkan di atas dosa pemimpin. Malah rakyat yang ditindas mendapat ganjaran pahala atas kesabaran mereka. 
  • Ancaman Rasullullah terhadap pemimpin yang zalim dan melakukan kejahatan, mereka mendapat dosa atas semua perbuatan mereka.

No comments:

Post a comment